what we do

Vi e så gla i plassen vi bor på! I folkan, fjellan, breen og havet.I småbarnsfamiliene som flytter tilbake og holder bygda levende.

Unge og gamle som bor og (over)lever her - på tross av politikernes evindelige kamp om å sentralisere oss.For oss betyr dette å ikke bare produsere aktiviteter for tilreisende- men også å kunne være en ressurs også for nærmiljøet.

Vi synes det trist å se hvordan flere små kommuner fjerner goder fra oppvekstvillkår skolene/barnehagene, ødelegger naturressurser og raserer det vi mener er framtiden. 

Dette representere de tre trianglene i logoen vår. Natur, helse og sammenhenger.

Vi ønsker å vise at vi bryr oss. Derfor jobber vi stadig med utvikling av nye prosjekter rettet mot barn, unge, ikke-betalingsdyktige

Les mer om "FinneUT gir tilbake" prosjektene våre:

2016: Mestringscamp for unge jenter på Svartisen
2017: Stand Up Padling - for barn og unge
2018: Utedag hver mandag med 1 klasse


Bruk oss og støtt nærmiljøet