top of page

Activities

Terapi, program og mestringskurs er satt sammen de elementene vi tror vi trenger for nåtiden og for framtiden. 

Naturen som egenverdi
Mestring i naturopplevelser
Oppmerksomt nærvær

Læren om sammenhenger
(psykisk og fysisk helse)Målet er å gi verktøy som kan tilføre ro, nærhet,
aksept og tilstedeværelse.
-

Når vi underviser er undervisningen forankret i forskningsbasert kunnskap som er omgjort til folkelig språk og alminnelige ord.

Når vi praktiserer flytter fokuset fra press og forventninger om å oppnå stadig nye høyder, større fart og mer effektivitet -til metoder og enkle øvelser som har direkte påvirkning på hvordan du håndterer og aksepterer din hverdag, dine muligheter og dine ressurser.


 

bottom of page