Activities

Alle våre kurs og aktiviteter er satt sammen de elementene vi tror vi trenger for nåtiden og for framtiden. 

Naturen og naturopplevelser.
Oppmerksomt nærvær: Mindfulness & yoga. 
Forebygging, behandling og helsefremming.
Læren om sammenhenger

Målet er å gi verktøy som kan tilføre ro, nærhet,
aksept og tilstedeværelse.

-

Når vi underviser er undervisningen forankret i forskningsbasert kunnskap som er omgjort til folkelig språk og alminnelige ord.

Når vi praktiserer flytter fokuset fra press og forventninger om å oppnå stadig nye høyder, større fart og mer effektivitet -til metoder og enkle øvelser som har direkte påvirkning på hvordan du håndterer og aksepterer din hverdag, dine muligheter og dine ressurser.

 

Bli med oss på en TIMEOUT